Mezuniyet için Yayın Şartları

Fen Bilimleri Enstitüsünden Yüksek Lisans ve Doktora dereceleriyle mezun olabilmek için aşağıdaki yayın şartlarının sağlanmış olması gerekmektedir. 13.04.2023 tarihinde alınan karar özeti aşağıda verilmiştir.
 

2016-2017 Güz Dönemi ile 2023-2024 Güz (2023 Eylül Dönemi için) Dönemleri arasında kayıt yaptıran Doktora Öğrencileri için aşağıdaki senato kararı geçerlidir. Bu senato kararında Yüksek Lisans Öğrencileri için herhangi bir karar bulunmamaktadır.
 

2023-2024 Güz (2023 Eylül Dönemi için) Döneminden itibaren kayıt yaptıran Doktora Öğrencileri için  aşağıdaki senato kararı geçerlidir. (13.04.2023)
 

 
2023-2024 Güz (2023 Eylül Dönemi için) Döneminden itibaren kayıt yaptıran Yüksek Lisans Öğrencileri için  aşağıdaki senato kararı geçerlidir.(13.04.2023)