Mevzuat

YÖNETMELİKLER
Lisansüstü Eğitim Öğretim YÖK Çerçeve Yönetmeliği..

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği 
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği..
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği..

YÖNERGELER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Ders Verme, Jüri Üyelikleri, Tez Yönetme ve Yazma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Program Açma/Kapatma, Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enstitüler Bünyesinde Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalı Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Verilecek Derslere İlişkin Yönerge 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi


DİĞER DÜZENLEYİCİ HÜKÜM VE KARARLAR
Fen Bilimleri Enstitüsü İlke Kararları (03.10.2023 tarihli 1086 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans - Doktora Programları Mezuniyet İçin Yayın Şartları

Lisanüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Engellenmesi..
Lisanüstü Eğitim Öğretim Programı Açma ve Yürütme İlke Kararları için Tıklayınız...
Azami Süreler ile İlgili YÖK Kararı..
100/2000 YÖK Doktora Bursu Usul ve Esasları..