Vizyon&Misyon

 
Vizyon: Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayacak hassasiyetle, uluslararası standartlarda eğitim ve araştırmalarıyla tercih edilen, ulusal endüstriyi destekleyebilecek nitelikte evrensel içeriklere sahip lisansüstü dersler ile donanmış, akademik kalitesi yüksek tezler üreten, bu tezlere bağlı bilimsel makaleler, faydalı ürünler ve hatta patentler yaratarak MSKÜ’nün Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olmasına önderlik eden bir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmaktır.
 
Misyon:  Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında lisansüstü öğrencilerin evrensel akademik bilgilerle donatılmış olarak, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, girişimci, bağımsız ileri araştırmalar yapabilme ve bilimsel projeler geliştirme yeteneğine sahip, evrensel bilimsel etik kurallarını özümsemiş, gerçekleştirdiği akademik tez çalışmalarından uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın yapabilecek ve araştırma bulgularını uluslararası bilimsel konferanslarda sunabilecek seviyede yazıp konuşabilecek yabancı dil bilgisine sahip ve değişik akademik disiplin ve araştırma alanları ile işbirliğine girebilecek akademik yetkinliği kazanmış bilim insanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.