YÖK Kriterleri değişti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25.12.2014 tarihli Genel Kurulu'nda alınan"Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri" kapsamında;

A- Lisansüstü Program Açılabilmesi için gerekli Asgari Yeterlilikler                                             

B- Danışman Atanması

C- Dersler ve Jüriler

D- Tezler

E- Program Sonlandırma

 gibi konularda alınan İlke kararları Enstitü Müdürlüğümüzce uygulanmaya başlanacaktır.Tüm Anabilim Dalı Başkanlıklarına duyurulur.

 

Kriterlerdeki önemli bazı değişiklikler:

Program açmak için:

Doktora programında asgari öğretim üyesi sayısı 5 ‘ten 6'ya çıkarılmış,

Doktora açmak için öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması;

Yüksek lisans programı açmak için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir maddeleri eklenmiş.

Danışman ataması ve sınavlar için:

Bir öğretim üyesinin doktora tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması şartı,

Yeterlilik ve tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılması,

Tez savunmasından önce öğrenci tarafından intihal programı raporu teslim etmesi ifadeleri eklenmiştir.

 

Değişen Kriterlerin tamamı:

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/13282424

Son Güncelleme Tarihi : 07.01.2016 15:39:07 Okunma Sayısı : 228

Son Duyurular
>