III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

Enstitümüz tarafından düzenlenen

"III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu"

Lisansüstü tez aşamasındaki öğrencilerimizin Posterli katılımı ile gerçekleşecektir.

 

Sempozyum için detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur.

Yer          :AKM Fuaye Alanı

Tarih      :05 Mayıs 2016

Saat        :14:00 - 18:00

 

Kayıt      :Sempozyumda Poster sunmak isteyen öğrenciler en geç 25 Nisan 2016 tarihine kadar ekteki şablonu noksansız olarak doldurup belgenin ens-fen@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. Poster sunum dili için bir kısıtlama yoktur (Türkçe/İngilizce).

Katılım    :Öğrencilere posterleri için 100 cm x 125 cm (en x boy) bir alan temin edilecektir. Posterin asılması iğne/raptiye sağlanacaktır. Posterler 05 Mayıs 2016 günü 14:00'a kadar asılacak ve 18:00’dan sonra katılımcılar tarafından toplanılacaktır.

Poster hazırlama bilgileri   : Sempozyumu'nda sunulacak posterlerin hazırlanmasında öğrencilerimize yol göstermek amacıyla, Enstitümüzce bazı biçimsel ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlere şu linkten ulaşılabilinir. Yine öğrencilerimize kolaylık ve zaman kazandırmak amacıyla oluşturulmuş olan bir örnek poster şablona ilgili link tıklanılarak ulaşılabilinir.

Bu şablon, tamamiyle yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir şablondur. Sunulacak posterlerde, birebir bu şablon formatının uygulanması beklentisi (İki veya üç sütündan oluşan bir yapı olma şartı veya şekil ve tabloların konumlandırmaları konusunda bir standart arayışı gibi) bulunmamaktadır. Posterlere ilşkin ölçütler dikkate alındığında, bu ölçütlerin biraz daha dışına çıkılmasında (%10 kadar bir opsiyon mevcuttur; yani başlık 42 punto istenmişse, bu 45 veya 46 olduğunda bir sorun teşkil etmeyecek veya 70X100 cm boyutlarındaki bir posterin 80X110 cm boyutlarına ulaşması tolere edilecektir. Ancak bu üst sınırların aşılması poster sunumları için kullanılan alanların kullanımında verimsizliğe ve problemlere yol açacağı için, verilen ölçülere olabildiğince sadık kalınması beklenmektedir. Buna karşın bu formatların dışına çıkılması kaçınılmaz ise, bu konuda Enstitimüz Sekreterliği ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

Uygulama :Tez aşamasında olan bütün öğrencilerimiz tezlerini tamamlayıncaya kadar geleneksel olarak düzenlenecek olan bu sempozyumda en az bir defa Poster sunacaklardır.

Başarı        :Sempozyumda seçilen Poster sahiplerine Rektörümüz tarafından başarı belgesi verilecektir.

Dergi         :Seçilen Posterlerin makale olarak düzenlenlenmesi sağlanıp, Enstitümüz tarafından çıkarılan "Mugla Journal of Science and Technology" dergisinde basılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi : 20.04.2016 11:40:42 Okunma Sayısı : 199

Son Duyurular
>