II. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu POSTER HAZIRLAMA BİLGİLERİ

16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştireceğimiz II. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu'nda sunulacak posterlerin hazırlanmasında öğrencilerimize yol göstermek amacıyla, Enstitümüzce bazı biçimsel ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlere şu linkten ulaşılabilinir. Yine öğrencilerimize kolaylık ve zaman kazandırmak amacıyla oluşturulmuş olan bir örnek poster şablonu da bu sayfamızda erişime sunulmaktadır.

Bu şablon, tamamiyle yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir şablondur. Sunulacak posterlerde, birebir bu şablon formatının uygulanması beklentisi (İki veya üç sütündan oluşan bir yapı olma şartı veya şekil ve tabloların konumlandırmaları konusunda bir standart arayışı gibi) bulunmamaktadır. Posterlere ilşkin ölçütler dikkate alındığında, bu ölçütlerin biraz daha dışına çıkılmasında (%10 kadar bir opsiyon mevcuttur; yani başlık 42 punto istenmişse, bu 45 veya 46 olduğunda bir sorun teşkil etmeyecek veya 70X100 cm boyutlarındaki bir posterin 80X110 cm boyutlarına ulaşması tolere edilecektir. Ancak bu üst sınırların aşılması poster sunumları için kullanılan alanların kullanımında verimsizliğe ve problemlere yol açacağı için, verilen ölçülere olabildiğince sadık kalınması beklenmektedir. Buna karşın bu formatların dışına çıkılması kaçınılmaz ise, bu konuda Enstitimüz Sekreterliği ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi : 01.12.2015 10:18:38 Okunma Sayısı : 186

Son Duyurular
>