7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanarak Öğrenimine Devam Etmek İsteyenlerin Dikkatine

 7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AF BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU
 
     05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. Maddeden yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.
     Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. Maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.
     Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.
 
Başvuru Başlangıç Tarihi                  05 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş Tarihi                           : 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.30) kadar.
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır. 
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU YAPILACAK YERLER

* Başvurular ilişiği kesilen veya kayıt hakkı elde edilen Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yapılır.
* Aktarılan, bağlantısı değişen bölüm ve programlar için başvurular bölüm ve programın aktarıldığı Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yapılır.
* Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
         a) İlişiği kesilen adaylar için norm dilekçe
         b) Kayıt yapma hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar için norm dilekçe
2- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arkalı-önlü)
4- Lisans/Yüksek Lisans Diploması Aslı (İlk defa kayıt yaptıracak adaylar için)
5- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7417 Sayılı Af Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici madde 83 uygulama ilkeleri için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi : 11.08.2022 13:47 Okunma Sayısı : 910

Son Duyurular
>