ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 22.11.2019 tarihinde yapılan değişiklik sonucunda "Özel Öğrenci Kabulü" şu şekilde düzenlenmiştir:

"MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir."

Çerçeve yönetmeliğin bu maddesine göre Enstitümüze bağlı anabilim dallarına Özel Öğrenci olarak başvuracak öğrencilerin aşağıdaki İKİ işlemi sırasıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

1) Lisansüstü öğrenci olarak KAYITLI olduğunuz enstitü anabilim dalı başkanlığınıza başvurarak (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı ilgili anabilim dalından Özel Öğrenci olarak alacakları derslere ilişkin) onay almak.

2) Aldığınız bu onay ile birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı ilgili anabilim dalına Özel Öğrenci olarak almak istediğiniz ders(ler)i açıkça belirten  bir dilekçe ile başvurmak.
(BAŞVURULAR ENSTİTÜMÜZE DEĞİL, DOĞRUDAN İLGİLİ ANABİLİM DALINA YAPILACAKTIR)

- Yaptığınız bu başvuru Enstitümüz Yönetim Kurulu'nda değerlendirilip onaylandıktan sonra Enstitümüze bağlı ilgili anabilim dalından Özel Öğrenci olarak talep ettiğiniz dersleri alabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOT: Bir Yükseköğretim Kurumunda Lisansüstü öğrenci olarak KAYITLI OLMAYANLAR Özel Öğrenci olarak BAŞVURAMAZLAR.

Son Güncelleme Tarihi : 03.09.2020 15:11 Okunma Sayısı : 1752

Son Duyurular
>