Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hakkında 2. Duyuru

            Tüm öğrencilerimiz için azami süre 2014-2015 güz yarıyılı eğitim-öğretim döneminden itibaren hesaplanılmaya başlanılacaktır.

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67. Maddesinde aşağıdaki ifade yer almaktadır.

 

            Geçici Madde 67 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Son Güncelleme Tarihi : 22.04.2016 15:10:37 Okunma Sayısı : 685

Son Duyurular
>