Fen Bilimleri Enstitüsü 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Başvuru Değerlendirme Sonuçları

 
Fen Bilimleri Enstitüsü 2020 2021 Güz Yarıyılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Başvuru Değerlendirme Sonuçları
 

Yüksek Lisans-MSc Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız...
Doktora-PhD Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız...
Başvurusu Reddedilen Öğrenciler için Tıklayınız...

Kayıt Tarihi: 1 - 21 Eylül 2020 
Registration Dates: September 1 - 21, 2020
Kayıt Yeri
: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Kötekli Yerleşkesi MUĞLA

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
a) Diplomasının aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği (Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya ve Rusya'dan gelecek belgelerde Apostil Mühürü gerekmektedir.),
b) Yurt dışından alınan sağlık alanları dışında diplomalar için Okul Tanıma Yazısı, sağlık alanları kapsamındaki diplomalar için Denklik Belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır.),
c) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği,
ç) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için yabancı dil belgesi,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Öğretim Merkezleri sonuç belgesi veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavı sonuç belgesi,
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak Öğrenci Vizesi ya da geçerli ikamet izni,
f) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği,
g) İkametgah belgesi,
ğ) 4 adet vesikalık fotoğraf,
h) YÖK onaylı okul tanıma belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır.),
ı) Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont veya burs belgesi.
**Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.
 

Son Güncelleme Tarihi : 06.09.2021 16:32 Okunma Sayısı : 3168

Son Duyurular
>